Kuntoutus

Fysioterapia ja kuntoutus

Fysioterapian lähtökohtana on asukkaan omien voimavarojen tukeminen.

Fysioterapia toteutuu pääsääntöisesti ryhmäkuntoutuksena. Ryhmäläisten fyysisen toimintakyvyn taso kartoitetaan alkumittauksissa, jonka jälkeen aloitetaan tavoitteellinen harjoittelu. Harjoittelu toteutetaan nousujohteisesti kuitenkin niin, että asukkaan yksilöllinen terveydentila tulee huomioiduksi.

kuntoutus

Viikoittain kokoontuvien kuntosali- ja tuolijumpparyhmien toiminta tähtää fyysisen toimintakyvyn ja omatoimisuuden ylläpysymiseen. Fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo asukkaita/asiakkaita harjoitteluun, liikkumiseen ja apuvälineisiin liittyvissä kysymyksissä.

Jalmarin Kodossa fysioterapeutilla on käytettävissään kuntosali ja erillinen hoitohuone.