Töihin meille

Kangasalan palvelutalosäätiön missiona on tarjota asiakkaille ”hyvän elämän koto”. Tähän pyritään kuuntelemalla työntekijöitä. Sinulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhösi ja kehittää osaamistasi omaa tehtävänkuvaasi laajemmalle.

Arvot näkyvät arjessa

Arvomme ovat arvostus, vastuullisuus ja turvallisuus ja ne näkyvät arjessamme. Arvostamme toisiamme, olipa kyse asiakkaista, työntekijöistä tai yhteistyökumppaneista. Henkilökuntamme on osaavaa pitäen huolta palvelun laadusta päivittäisessä työskentelyssä. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kestävä kehitys niin, että arkikäytännöt kestävät ekologista tarkastelua.

Jalmarin Koto on työntekijöille ja asukkaille turvallinen paikka. Yhteisöllisyys kuuluu arkeemme, teemme töitä tiiminä. Noudatamme Käypä hoito -suosituksia ja valvontaviranomaisten ohjeita ja säädöksiä. Olemme paikallinen ja vastuullinen vanhus- ja vammaispalveluiden tuottaja.

Jokainen työntekijämme on meille tärkeä niin työyhteisön jäsenenä kuin asiakaskokemuksen ja toiminnan laadun tekijänä. Siksi panostamme osaamisen kehittämiseen, työyhteisöjen toimintaan ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Käymme kehityskeskustelut joko yksilöinä tai ryhmissä osaamisesi ja motivaatiosi varmistamiseksi. Meillä on työhyvinvoinnin tukena Smartum-setelit sekä mahdollisuus käyttää Jalmarin Kodon omaa kuntosalia.

 

Työpainotteinen lähihoitajakoulutus vanhusalalle -yhteistyö

Koulutuksessa suuntaudut ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen ammattilaiseksi. Koulutuksen tavoitteena on, että työllistyisit siihen työpaikkaan, jossa suoritat työssäoppimisen. Jalmarin Kodossa on tarjolla monipuolisia hoitoalan tehtäviä, esimerkiksi:
• hoidon arviointi ja hoitotehtävät
• kuntoutus
• ohjaus- ja viriketoiminta
• arjessa tukena oleminen

Tämä koulutus tarjoaa sinulle:
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja)
• mahdollisuuden opiskella tutkinto lyhyessä ajassa (kesto n. 2 vuotta)
• tiiviit yhteydet työelämän kanssa jo opiskelujen aikana
• pätevyyden työllistyä laajasti erilaisiin tehtäviin perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa, kotisairaalassa tai yrittäjänä
• jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Kenelle?
Sinulla tulee olla suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot, alalle sopiva terveydentila ja riittävä suomen kielen taito (B.1.1). Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe sekä haastattelu. Koulutukseen hakeutuvan on hyvä huomioida, että koulutus kuuluu SoRa-lainsäädännön piiriin: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen

Koulutuksen toteutuksesta
Haku 13.10.2021 mennessä. Koulutus alkaa 8.11.2021. Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta. Koulutuksen tarkka kesto määräytyy osallistujan aikaisemman osaamisen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, joten hieman nopeampikin valmistuminen on mahdollista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Teoriaopinnot opiskelet Tredun Kangasalan toimipisteessä (Finnentie 39) ja työssäoppimiset Jalmarin Kodossa (Finnentie 11, 36200 Kangasala).

Lisätietoa hausta Tredun sivuilta: https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan/tyopainotteinen-lahihoitajakoulutus-vanhusalalle.html?nro=23

 

Avoimet työpaikat:

Etsimme joukkoomme eri mittaisiin sijaisuuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joka tuntevat paloa vanhustyöhön. Edellytämme, että lääkehoidon luvat ovat voimassa ja hygieniapassi suoritettu. Työntekijän tiedot tulee löytyä Suosikki- tai Terhikki-ammattihenkilörekistereistä ja rokotussuoja on tartuntatautilain 48§ mukainen. Tarjoamme sinulle hyvät työskentelyolosuhteet ja erinomaisen työyhteisön, johon on helppo tulla mukaan.

Toivomme että pidät itseohjautuvasta työskentelystä, mutta osaat puhaltaa yhteen hiileen työkavereidesi kanssa. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja pysähdyt mielelläsi myös kuuntelemaan asukasta. Toimit kiinteästi työryhmän jäsenenä osallistuen asukkaiden hyvään hoitoon. Erityisesti ryhmäkodeissa työskennellessä katsomme hyödyksi kokemuksen muistisairaiden kohtaamisesta ja hoivasta.

Arvomme ovat vastuullisuus, arvostus, palvelualttius ja sitoutuminen. Visiomme on olla suurin suurella sydämellä.

Lisätiedot: