Töihin meille

Kangasalan palvelutalosäätiön missiona on tarjota asiakkaille ”hyvän elämän koto”. Tähän pyritään kuuntelemalla työntekijöitä. Sinulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhösi ja kehittää osaamistasi omaa tehtävänkuvaasi laajemmalle.

Arvot näkyvät arjessa

Arvomme ovat arvostus, vastuullisuus ja turvallisuus ja ne näkyvät arjessamme. Arvostamme toisiamme, olipa kyse asiakkaista, työntekijöistä tai yhteistyökumppaneista. Henkilökuntamme on osaavaa pitäen huolta palvelun laadusta päivittäisessä työskentelyssä. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kestävä kehitys niin, että arkikäytännöt kestävät ekologista tarkastelua.

Jalmarin Koto on työntekijöille ja asukkaille turvallinen paikka. Yhteisöllisyys kuuluu arkeemme, teemme töitä tiiminä. Noudatamme Käypä hoito -suosituksia ja valvontaviranomaisten ohjeita ja säädöksiä. Olemme paikallinen ja vastuullinen vanhus- ja vammaispalveluiden tuottaja.

Jokainen työntekijämme on meille tärkeä niin työyhteisön jäsenenä kuin asiakaskokemuksen ja toiminnan laadun tekijänä. Siksi panostamme osaamisen kehittämiseen, työyhteisöjen toimintaan ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Käymme kehityskeskustelut joko yksilöinä tai ryhmissä osaamisesi ja motivaatiosi varmistamiseksi. Meillä on työhyvinvoinnin tukena Smartum-setelit sekä mahdollisuus käyttää Jalmarin Kodon omaa kuntosalia.

 

Avoimet työpaikat:

Haemme juuri nyt lähihoitajia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, äitiysvapaan sijaiseksi sekä eri mittaisiin sijaisuuksiin.

Haemme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sairaanhoitajaa, ensisijaisesti palveluasuntojen asukkaiden eli kotihoidon puolelle.

Haemme sairaanhoitajaa osa-aikaiseen, määräaikaiseen työsuhteeseen.

Haemme laitoshuoltajaa osa-aikaiseen, määräaikaiseen työsuhteeseen, joka toimisi myös avustajana ryhmäkodin asukkaiden parissa.

 

Lisätietoja työpaikasta vastaava sairaanhoitajalta Kirsti Rohula maanantaisin ja tiistaisin klo 9-15 puh. 0444134270

Hakemukset ansioluetteloineen vastaavalle sairaanhoitajalle Kirsti Rohulalle kirsti.rohula@jalmarinkoto.fi.

Haemme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, joka tuntee paloa vanhustyöhön. Edellytämme, että lääkehoidon lupasi ovat voimassa ja olet suorittanut hygieniapassin. Tietosi löytyvät ammattihenkilörekistereistä ja rokotesuojasi on voimassa 48§ mukainen.

Toivomme sinun kykenevän työskentelemään itseohjautuvasti, mutta osaat puhaltaa yhteen hiileen työkavereidesi kanssa. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot, mutta pysähdyt mielelläsi myös kuuntelemaan asukasta. Arvostamme toimintakykyä ylläpitävää työtapaa, asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen muistisairaiden hoitotyöstä. Työ on 1-, 2- ja 3-vuorotyötä.

Arvomme ovat arvostus, vastuullisuus, turvallisuus ja sitoutuminen. Arvolupauksemme on ihminen edellä, suurella sydämellä.

Jalmarin Kodon henkilöstön käytössä ovat Smartum -setelit ja oman kuntosalin vapaa käyttö. Työhyvinvoinnin ja muista koulutuksista huolehditaan säännöllisesti sekä tyky- ja tyhy-tapahtumia järjestetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työnkiertoa on tarjolla työntekijän osaamisen ja jaksamisen tukena.

 

Haemme sairaanhoitajaa 50% työsuhteeseen.

Työssäsi toimit kiinteästi työryhmän jäsenenä osallistuen asukkaiden hyvään hoitoon ja tuoden oman alasi asiantuntemusta hoivatyöhön. Työhösi kuuluu lisäksi sairaanhoidollisia ja tiiminohjaus tehtäviä sekä yhteistyötä lääkäreiden ja asukkaiden omaisten kanssa. Osallistut käytännön hoitotyöhän ensisijaisesti muistisairaiden ryhmäkodeissa, tarvittaessa palveluasumisessa. Työ on osapäivätyötä, mutta tarjoamme Sinulle mahdollisuuden tehdä talomme kolmen sairaanhoitajan vuosiloma -yms. sijaisuuksia.

Jalmarin Koto tarjoaa asumispalveluita sekä monipuolisia avopalveluita. Palvelutalossa on 42 palveluasuntoa sekä Ainola ja Jaakkola ryhmäkodit ympärivuorokautista ohjausta ja hoivaa tarvitseville muistisairaille asukkaille.

Arvojamme ovat vastuullisuus, arvostus ja sitoutuminen. Visiomme olla suurin suurella sydämellä.

Etsimme ammattitaitoista, vanhuksia arvostavaa, avointa työtoveria, jolla on halu kokosydämisesti tehdä arvokasta vanhustyötä osapäiväisesti. Erityisansioiksi katsomme työkokemuksen vanhusten ja muistisairaiden hoidosta.

Paikka voidaan täyttää aiemmin sopivan työntekijän löydyttyä.

 

Meille töihin?

Etsimme jatkuvasti joukkoomme eri mittaisiin sijaisuuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joka tuntevat paloa vanhustyöhön. Edellytämme, että lääkehoidon luvat ovat voimassa ja hygieniapassi suoritettu. Työntekijän tiedot tulee löytyä Suosikki- tai Terhikki-ammattihenkilörekistereistä ja rokotussuoja on tartuntatautilain 48§ mukainen. Tarjoamme sinulle hyvät työskentelyolosuhteet ja erinomaisen työyhteisön, johon on helppo tulla mukaan.

Toivomme että pidät itseohjautuvasta työskentelystä, mutta osaat puhaltaa yhteen hiileen työkavereidesi kanssa. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja pysähdyt mielelläsi myös kuuntelemaan asukasta. Toimit kiinteästi työryhmän jäsenenä osallistuen asukkaiden hyvään hoitoon. Erityisesti ryhmäkodeissa työskennellessä katsomme hyödyksi kokemuksen muistisairaiden kohtaamisesta ja hoivasta.

Arvomme ovat arvostus, vastuullisuus, turvallisuus ja sitoutuminen. Visiomme on olla suurin suurella sydämellä.

Lisätiedot:

Työpainotteinen lähihoitajakoulutus vanhusalalle -yhteistyö

Koulutuksessa suuntaudut ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen ammattilaiseksi. Koulutuksen tavoitteena on, että työllistyisit siihen työpaikkaan, jossa suoritat työssäoppimisen. Jalmarin Kodossa on tarjolla monipuolisia hoitoalan tehtäviä, esimerkiksi:
• hoidon arviointi ja hoitotehtävät
• kuntoutus
• ohjaus- ja viriketoiminta
• arjessa tukena oleminen

Tämä koulutus tarjoaa sinulle:
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja)
• mahdollisuuden opiskella tutkinto lyhyessä ajassa (kesto n. 2 vuotta)
• tiiviit yhteydet työelämän kanssa jo opiskelujen aikana
• pätevyyden työllistyä laajasti erilaisiin tehtäviin perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa, kotisairaalassa tai yrittäjänä
• jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Kenelle?
Sinulla tulee olla suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot, alalle sopiva terveydentila ja riittävä suomen kielen taito (B.1.1). Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe sekä haastattelu. Koulutukseen hakeutuvan on hyvä huomioida, että koulutus kuuluu SoRa-lainsäädännön piiriin: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen

Koulutuksen toteutuksesta
Haku 13.10.2021 mennessä. Koulutus alkaa 8.11.2021. Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta. Koulutuksen tarkka kesto määräytyy osallistujan aikaisemman osaamisen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, joten hieman nopeampikin valmistuminen on mahdollista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Teoriaopinnot opiskelet Tredun Kangasalan toimipisteessä (Finnentie 39) ja työssäoppimiset Jalmarin Kodossa (Finnentie 11, 36200 Kangasala).

Lisätietoa hausta Tredun sivuilta: https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan/tyopainotteinen-lahihoitajakoulutus-vanhusalalle.html?nro=23