Jalmarin Koto

Palvelutalo on jälleen avoinna ja ryhmätoiminnat käynnistyneet.

Tulethan tapaamisiin aina vain terveenä, suojattuna ja hygieniaohjeita noudattaen.  

 

Jalmarin Koto on Kangasalan palvelutalosäätiön ylläpitämä palvelutalo, joka tarjoaa asumis- ja tukipalveluita kangasalalaisille eläkeläisille, vammaisille ja heitä hoitaville omaisille. Tarjolla on 42 palveluasuntoa sekä 2 ryhmäkotoa, Ainola ja Jaakkola, joissa on asuntoja 15 asukkaalle. Palveluasumisen tavoitteena on ylläpitää asukkaiden itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Merkittävässä osassa on asukkaiden omaisten ja ystävien osallistuminen päivittäiseen arkeen.

Palvelutalo tarjoaa ateria-, sauna-, kuntoutus-, virkistys-, opastus- ja omaistaan hoitavaa tukevia palveluja. Palveluita saa palvelukortilla kangasalalainen 65-vuotta täyttänyt eläkeläinen tai vammainen.

Vammaisten, vanhusten ja eläkeläisten kotona asumista tuetaan tarjoamalla:

  • eri eleämäntilanteisiin neuvoja antavaa Lähitori -palvelua
  • ateriapalveluita
  • hygieniapalveluita
  • asiointipalveluita
  • kuntoutuspalveluita
  • turvapalveluita