Jalmarin Koto

Jalmarin Koto on Kangasalan palvelutalosäätiön ylläpitämä palvelutalo, joka tarjoaa asumis- ja tukipalveluita kangasalalaisille eläkeläisille, vammaisille ja heitä hoitaville omaisille.

Raha-automaattiyhdistys on merkittävällä tavalla tukenut talon rakentamista sekä myös toimintaa vuosien varrella.

Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Kangasalan kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen kolme jäsentä ja vastaavaksi ajaksi Suomen Punaisen Ristin Kangasalan osasto, Kangasalan Invalidit ry, Kangasalan Reumayhdistys ry, Kangasalan Seudun Hengitysyhdistys ry ja Kangasalan Seudun Sydänyhdistys ry, kukin yhden jäsenen sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Palvelutalo tarjoaa ateria-, sauna-, kuntoutus-, virkistys-, opastus- ja omaistaan hoitavaa tukevia palveluja. Palveluita saa palvelukortilla kangasalalainen 65-vuotta täyttänyt eläkeläinen tai vammainen.

Vammaisten, vanhusten ja eläkeläisten kotona asumista tuetaan tarjoamalla:

  • ateriapalveluita
  • hygieniapalveluita
  • asiointipalveluita
  • kuntoutuspalveluita
  • turvapalveluita

Jalmarin Kodossa on 42 palveluasuntoa sekä 2 ryhmäkotoa, Ainola ja Jaakkola, joissa on asuntoja 15 asukkaalle. Tehostettua asumispalvelua tarjotaan myös osassa palveluasunnoista, kunnan päätöksellä.

Palveluasumisen tavoitteena on ylläpitää asukkaiden itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Merkittävää on asukkaiden omaisten ja ystävien osallistuminen heidän elämäänsä.

2019 Omavalvontasuunnitelma Kangasalan palvelutalosäätiö sr