Ajankohtaista

Jalmarin Koto suljetuin ovin, vierailut sovitusti

2.12.2020

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoilta edellytetään suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä koko vierailun ajan. Katso ohje vierailuista asumispalveluyksiköissä.

Läheisvierailujen järjestäminen:

 • Läheisten tulee olla terveitä ja oireettomia
 • Vierailut ensisijaisesti yhdessä ulkoilemalla tai tapaamishuoneessa. Tarvittaessa asukkaan luvalla asukkaan asunnossa tai huoneessa. Tällöin omainen asettaa nenä-suusuojaimen jo ulko-ovella eikä poista maskia koko vierailun aikana! Omainen kulkee vain asukkaan asuntoon tai huoneeseen. Käytävään ei voi jäädä keskustelemaan tai kulkea talossa. Myös tapaamishuoneessa nenä-suusuojainta käytetään koko vierailun ajan.
 • Vierailulle voi tulla 1-3 läheistä kerrallaan.
  • Tästä voidaan poiketa, jos tapaamistila sen sallii ja on muu perusteltu syy (esimerkiksi kaukaa tulevat läheiset).
 • Tapaamisista tulee sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.
  • Läheisille annetaan ohjeet tapaamisen toteuttamiseen. Vain terveenä, ei osallistunut riskitapahtumiin tai matkustanut, nenä-suusuojain kasvoilla koko vierailun ajan, jatkuva käsihygieniasta huolehtiminen.
 • Vierailu toteutetaan ensisijaisesti ulkoilemalla, tapaamishuoneessa, tarvittaessa asukkaan huoneessa tai asunnossa.
  • Läheinen ei turhaan liiku tai oleskele yksikön muissa tiloissa.
  • Jos asukkaan huoneessa asuu toinen asukas, vierailu pyritään toteuttamaan erillisessä tapaamistilassa tai ulkona. Tämä ei ole tarpeen, jos vieraillaan molempien asukkaiden luona (esim. pariskunta asukkaana samassa huoneessa).
  • Läheinen käyttää tapaamisen ajan ammattilaistason (tyyppi II) kirurgista suu-nenäsuojusta ja huolehtii käsihygieniasta. Kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijasta voidaan käyttää pitkää, suun peittävää visiiriä.
  • Riittävän tasoinen suojain annetaan läheiselle yksiköstä, jos sellaista ei ole mukana.
  • Läheisellä on oltava mahdollisuus käsien desinfiointiin ja pesuun vierailun aikana.
  • Henkilökunta opastaa läheiselle suojaimen käytön ja käsidesinfektion toteuttamisen, jos se on tarpeen.
 • Läheinen pitää 1-2 metrin turvavälin henkilökuntaan ja muihin asukkaisiin.
  • Vierailun kohteena olevaan asukkaaseen turvaväliä ei tarvitse koko vierailun ajan pitää, jos asukas sen hyväksyy.
  • Asukkaaseen koskettaminen on sallittua (jos asukas sen hyväksyy), kunhan kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen koskettamisen.
 • Vierailulla ei tarvita avustajaa, jollei asukkaan turvallisuus sitä edellytä.
 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
 • Karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö ei voi tulla vierailulle.
 • Kohtalaisen tai korkean koronariskin maista (THL:n liikennevalomallin punaiset ja harmaat maat) tulleet henkilöt eivät pääsääntöisesti voi tulla vierailulle, ennen kuin on kulunut 10 vuorokautta Suomeen saapumisesta.
 • Tapaamisen jälkeen kosketuspinnat pyyhitään käytössä olevalla pintadesinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä.

Vierailut edellyttävät vierailijoilta näiden ohjeiden noudattamista. Vierailulle ei välttämättä aina voi tulla. Oikeus läheisten tapaamiseen on ensisijaisesti asukkaalla, joten vierailun toteutuminen riippuu asukkaan tahdosta ottaa vastaan vieraita. Kriittisesti sairaan tai saattohoidossa olevan asukkaan luona pitää kuitenkin voida vierailla, kunhan noudatetaan edellä kuvattuja ohjeita ja jos asukas ei ilmaise vierailun vastaista tahtoaan.

Myös lasten vierailut ovat mahdollisia. Lapsi noudattaa samoja ohjeita kuin aikuiset. Pienten lasten kohdalla ohjeiden mukainen toiminta voi jäädä vaillinaiseksi, mutta asukkaan niin halutessa vierailut tulee pyrkiä sallimaan. Lapsetkaan eivät saa tarpeettomasti liikkua yksikön muissa tiloissa.

Kiitos että autat meitä suojaamaan asukkaitamme!

Kannustamme tapaamaan asukkaita! Ulkoileminen yhdessä on aina mukavaa ja tapaamisen sisätiloihin voi sopia Jalmarin Kodon takkahuoneeseen. Takkahuoneeseen vierailijat kulkevat ulkokautta ja käyttävät nenä-suu suojaimia vierailun ajan. Tapaamishuoneen voi varata asukkaan kerroksen hoitajilta puhelimitse.

A-rappu 1. ja 2. kerroksen hoitajat klo 7-14 p. 044 4134 282
A-rappu 3. kerroksen hoitajat klo 7-14 p. 044 4134 283
A-rappu iltahoitajat hoitajat klo 14-21 p. 044 4134 290
B-rappu hoitajat klo 7-14 p. 044 4134 284
B-rappu hoitajat klo 14-21 p. 044 4134 292
Ryhmäkodin vierailut takkahuoneeseen, hoitajat klo 7-21 p. 044 4134 231
Huomaathan varata takkahuoneen ajoissa. Vierailulle voi saapua 1-3 henkilöä ja vierailuaika on pisimmillään tunnin verran.
Tulethan tapaamisiin aina vain terveenä, suojattuna ja hygieniaohjeita noudattaen. Asuntoihin kulku vain tarvittaessa ja asukkaan luvalla.  Tällöin omainen asettaa nenä-suusuojaimen jo ulko-ovella eikä poista maskia koko vierailun aikana! Omainen kulkee vain asukkaan asuntoon tai huoneeseen. Käytävään ei voi jäädä keskustelemaan tai kulkea talossa.
Vierailut ryhmäkotiin vain etukäteen sovitusti hoitajat klo 7-21 p. 044 4134 231