Ajankohtaista

Jalmarin Kotoon vierailut asukkaan luvalla, ryhmäkotiin etukäteen sopien

6.9.2021

VIERAILUT JALMARIN KODOLLA

Jalmarin Kodon palveluasuntoihin voit sopia vierailut suoraan asukkaan kanssa. Toivomme että kuljet suoraan asukkaan asuntoon ja pois, tulet vain terveenä, käytät suu- nenäsuojainta ja huolehdit käsihygieniasta.

Jalmarin Kodon ryhmäkotiin voit sopia vierailun edellisenä päivänä henkilökunnan kanssa asiasta sopien (päällekkäisyyksien välttämiseksi). Toivomme että kuljet suoraan asukkaan omaan huoneeseen ja pois, tulet vain terveenä, käytät suu- nenäsuojainta ja huolehdit käsihygieniasta.

Jalmarin Kodon palveluosa (ruokatupa, monitoimitila, lukusali ja kabinetti) on vielä suljettu muilta kuin asukkailta ja päivätoiminnan asiakkailta. Jalmrin Kodon kuntosaliin voit kulkea sovitusti ryhmäsi ja ohjaajasi mukana B-pihan kautta, suoraan ulko-ovesta kuntosaliin.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

COVID-19 – Asumispalveluyksiköt | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi)

 

Vierailujen järjestämisessä on suositeltavaa  ottaa huomioon seuraavia asioita:

 • Ohjeet Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta, päivitetty 22.4.2021.
 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
 • Vierailijalle annetaan ohjeet turvalliseen vierailuun, kun hän saapuu toimintayksikköön tai esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo. Ohjeet on hyvä laittaa näkyville myös sisäänkäynnin yhteyteen.
 • Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta, jos sille ei ole terveydellistä estettä.
 • Henkilökunta opastaa ja auttaa vierailijaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
 • Vierailija pitää yli 2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan aina kun se on mahdollista.
 • Vierailut olisi hyvä järjestää niin, että vierailijan ei tarvitse turhaan liikuskella yhteisissä tiloissa
 • Henkilökunta ohjeistaa vierailijaa soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
 • Vierailulla ei tarvita avustajaa, jollei asukkaan turvallisuus sitä edellytä.
 • Karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö ei voi tulla vierailulle.
 • Kohtalaisen tai korkean koronariskin maista (THL:n liikennevalomallin punaiset ja harmaat maat) tulleet henkilöt eivät pääsääntöisesti voi tulla vierailulle, ennen kuin on kulunut 10 vuorokautta Suomeen saapumisesta.

 

Vierailut edellyttävät vierailijoilta näiden ohjeiden noudattamista. Vierailulle ei välttämättä aina voi tulla. Oikeus läheisten tapaamiseen on ensisijaisesti asukkaalla, joten vierailun toteutuminen riippuu asukkaan tahdosta ottaa vastaan vieraita. Kriittisesti sairaan tai saattohoidossa olevan asukkaan luona pitää kuitenkin voida vierailla, kunhan noudatetaan edellä kuvattuja ohjeita ja jos asukas ei ilmaise vierailun vastaista tahtoaan.

Myös lasten vierailut ovat mahdollisia. Lapsi noudattaa samoja ohjeita kuin aikuiset. Pienten lasten kohdalla ohjeiden mukainen toiminta voi jäädä vaillinaiseksi, mutta asukkaan niin halutessa vierailut tulee pyrkiä sallimaan. Lapsetkaan eivät saa tarpeettomasti liikkua yksikön muissa tiloissa.

Kiitos että autat meitä suojaamaan asukkaitamme!

Kannustamme tapaamaan asukkaita! Ulkoileminen yhdessä on aina mukavaa ja tapaamisen sisätiloihin voi sopia Jalmarin Kodon takkahuoneeseen. Takkahuoneeseen vierailijat kulkevat ulkokautta ja käyttävät nenä-suu suojaimia vierailun ajan. Tapaamishuoneen voi varata asukkaan kerroksen hoitajilta puhelimitse.

A-rappu 1. ja 2. kerroksen hoitajat klo 7-14 p. 044 4134 282
A-rappu 3. kerroksen hoitajat klo 7-14 p. 044 4134 283
A-rappu iltahoitajat hoitajat klo 14-21 p. 044 4134 290
B-rappu hoitajat klo 7-14 p. 044 4134 284
B-rappu hoitajat klo 14-21 p. 044 4134 292
Ryhmäkodin vierailut edellisenä päivänä sopien ja/tai takkahuoneeseen, hoitajat klo 7-21 p. 044 4134 231
Huomaathan varata takkahuoneen ajoissa. Vierailulle voi saapua 1-3 henkilöä ja vierailuaika on pisimmillään tunnin verran.
Tulethan tapaamisiin aina vain terveenä, suojattuna ja hygieniaohjeita noudattaen. Asuntoihin kulku vain tarvittaessa ja asukkaan luvalla.  Tällöin omainen asettaa nenä-suusuojaimen jo ulko-ovella eikä poista maskia koko vierailun aikana! Omainen kulkee vain asukkaan asuntoon tai huoneeseen. Käytävään ei voi jäädä keskustelemaan tai kulkea talossa.
Vierailut ryhmäkotiin vain etukäteen sovitusti hoitajat klo 7-21 p. 044 4134 231