Säätiö

Jalmarin Kotoa ylläpitää Kangasalan palvelutalosäätiö sr. Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, jotka valitaan vuosittain. Kangasalan kunnanvaltuusto valitsee hallitukseen kolme jäsentä, ja loput viisi paikkaa täytetään Suomen Punaisen Ristin Kangasalan osaston, Kangasalan Invalidit ry:n, Kangasalan Reumayhdistys ry:n, Kangasalan Seudun Hengitysyhdistys ry:n ja Kangasalan Seudun Sydänyhdistys ry:n toimesta. Kaikille hallituksen jäsenille valitaan myös henkilökohtainen varajäsenen.

Säätiö on saanut raha-automaattiyhdistykseltä merkittävää tukea talon rakentamiseen ja toimintaan vuosien varrella.

Kangasalan palvelutalosäätiön toiminta siirtyi 1.1.2022 osaksi Kangasalan palvelutuotantoa

Kangasalan palvelutalosäätiön hallitus ja Kangasalan kaupunki ovat osaltaan hyväksyneet liikkeenluovutuksen viime kesänä. Kaupungin osalta asiasta päätti sosiaali- ja terveyslautakunta sekä elinympäristölautakunta.

Jalmarin Kodon palvelut siirtyvät osaksi kaupungin organisaatiota, hoivapalveluiden toiminnot siirtyvät asumispalveluiden ja kotihoidon avopalveluiden alueelle. Muutoksen valmistelua on tehty hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.  Yksittäisen asiakkaan näkökulmasta liikkeenluovutus ei aiheuta isoja muutoksia arjen palveluissa. Toiminnan kehittäminen jatkuu 2022 vuoden aikana, valmistellen hyvinvointialueelle siirtymistä.

Tukipalveluiden tuotanto siirtyy ateria- ja siivouspalvelujen hoidettavaksi. Toiminnot jatkuvat nykyisen kaltaisina ja muutoksista tiedotetaan erikseen lähiaikoina tarkemmin asukas- ja omaiskirjeillä. Toiminnot tulevat olemaan yhdenvertaisia muiden kaupungin vastaavien palveluiden kanssa.

 Lisätiedot

Asumispalvelut: palveluesimies Satu Järvenpää satu.jarvenpaa@kangasala.fi

Lähitori ja päivätoimintapalvelut: kotihoidon johtaja Miia Mattila, miia.mattila@kangasala.fi

Asukkaan hoivaan liittyvissä asioissa on hyvä olla suoraan yhteydessä Jalmarin Kodon asiantuntevaan hoitohenkilöstöön.

Tukipalvelut: ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Hannakaisa Haanpää, hannakaisa.haanpaa@kangasala.fi

Omavalvontasuunnitelma 2022

Anna palautetta

Voit antaa palautetta tai huomioita sähköisesti Jalmarin Kodon palveluista ja toiminnasta. Esimerkiksi kuntoutuksen tiloista, Lähitorin toiminnasta, Ravintola Wilhelmiinan palveluista tai vaikka omaishoitajatoimintaan liittyvistä toiveista ja tarpeista. Palautteet voi antaa nimettömänä.

Palaute Jalmarin Kodolle