Säätiö

Jalmarin Kotoa ylläpitää Kangasalan palvelutalosäätiö sr. Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, jotka valitaan vuosittain. Kangasalan kunnanvaltuusto valitsee hallitukseen kolme jäsentä, ja loput viisi paikkaa täytetään Suomen Punaisen Ristin Kangasalan osaston, Kangasalan Invalidit ry:n, Kangasalan Reumayhdistys ry:n, Kangasalan Seudun Hengitysyhdistys ry:n ja Kangasalan Seudun Sydänyhdistys ry:n toimesta. Kaikkille hallituksen jäsenille valitaan myös henkilökohtainen varajäsenen.

Säätiö on saanut raha-automaattiyhdistykseltä merkittävää tukea talon rakentamiseen ja toimintaan vuosien varrella.

Omavalvontasuunnitelma

Anna palautetta

Voit antaa palautetta tai huomioita sähköisesti Jalmarin Kodon palveluista ja toiminnasta. Esimerkiksi kuntoutuksen tiloista, Lähitorin toiminnasta, Ravintola Wilhelmiinan palveluista tai vaikka omaishoitajatoimintaan liittyvistä toiveista ja tarpeista. Palautteet voi antaa nimettömänä.

Palaute Jalmarin Kodolle